Videreformidling

Du kan formidle data direkte til private mottakere, så slipper du å sende egen rapport til dem.
Data som videreformidles er: organisasjon, lokalitet, fiskeart, årsklasse, utsatt antall, beholdning antall, biomasse, fôrforbruk, død, utkast, uttak antall og kilo.
Du kan selv starte og stoppe videreformidling når du vil fra denne siden. Endringer gjelder fra neste dag.
Referansenummer får du hver gang du sender inn en rapport via Altinn. Det består av to bokstaver og seks tall. For eksempel AB123456. Referansenummeret du oppgir kan IKKE være fra en rapport du har sendt i dag. Du finner referansenummer på e-post kvittering fra Altinn.
Arkivreferanse1
Eller du kan logge deg inn på Altinn og velge arkiv som viser referansenummer for alle rapporter du har sendt inn.
Arkivreferanse2
© Havbruksdata