Om Havbruksdata

Havbruksdata skal fremme effektiv informasjonsutveksling i norsk havbruksnæring.
Havbruksdata er et frivillig samarbeid mellom flere offentlige etater og private aktører.
Havbruksdata er ikke kommersielt og åpent for alle som ønsker å delta.

Organisasjon Kontaktperson
AKVA group Software AS
Fiskeridirektoratet Knut Johnsen
Mattilsynet Inna S. Larsen
Miljødirektoratet Torstein Finnesand
Norske Sjømatbedrifters Landsforening Stian Lernes
Ocea Mercatus AS
Sjømat Norge Jon Arne Grøttum
© Havbruksdata