Nytt skjema for rapportering av slakting av oppdrettsfisk

Published on 9. april 2013, by in Slakting.

Det er innført nytt Altinn-skjema for å melde slakting av oppdrettsfisk. Skjemaet er i utgangspunktet likt den gamle versjonen, med unntak av noen få forenklinger og nye veiledende hjelpetekster. Nytt skjema skyldes endringer i Altinn. Slakterier melder om slakting av oppdrettsfisk via Altinn på skjema som heter Slakting av oppdrettsfisk.

 
© Havbruksdata