Settefisk: endringer i skjema for rapportering

Published on 1. november 2012, by in Settefisk.

Tre nye felter 1. Innsender Innsenders navn. (Tidligere var det kun e-postadresse og mobiltelefon nummer.) 2. Erstatter rapport Fylles kun ut hvis du skal erstatte (rette) en tidligere innsendt rapport. Fyll inn referansenummeret til rapporten du skal erstatte. Referansenummer fra Altinn starter med to bokstaver og har 8-10 siffer. 3. Fagsystem Navn på fagsystem som

(More)…

 
© Havbruksdata