Endring i biomasse- og lakselusrapportering

Fiskeridirektoratet og Mattilsynet har sendt ut informasjon om endringer i rapporteringen av biomasse og lakselus via Altinn fra 9. januar 2012. Endringene innebærer blant annet: Rapportering av lakselus: Ukentlig og nytt skjema. Rapportering av biomasse: Fortsatt månedlig, men nytt skjema. I dag foregår den månedlige rapportering av biomasse – og lakselus via Altinn på ètt skjema.

(More)…

 
© Havbruksdata