Driftsplan for 2013 – 2014

Fiskeridirektoratet har gjort store endringer i skjema for driftsplan-søknad. Oppdretterne kan ta i bruk det reviderte skjemaet fra mandag 17. september. Driftsplan skal leveres innen 1. oktober hvert år. Mer informasjon Fiskeridirektoratet: Driftsplaner Altinn: Driftsplaner (skjema for innsending)

 
© Havbruksdata