Nytt skjema for rapportering av slakting av oppdrettsfisk

Published on 9. april 2013, by in Slakting.

Det er innført nytt Altinn-skjema for å melde slakting av oppdrettsfisk.
Slakting Skjemaet er i utgangspunktet likt den gamle versjonen, med unntak av noen få forenklinger og nye veiledende hjelpetekster. Nytt skjema skyldes endringer i Altinn.
Slakterier melder om slakting av oppdrettsfisk via Altinn på skjema som heter Slakting av oppdrettsfisk.

 

Settefisk: endringer i skjema for rapportering

Published on 1. november 2012, by in Settefisk.

Tre nye felter

1. Innsender

Innsenders navn. (Tidligere var det kun e-postadresse og mobiltelefon nummer.)

2. Erstatter rapport

Fylles kun ut hvis du skal erstatte (rette) en tidligere innsendt rapport. Fyll inn referansenummeret til rapporten du skal erstatte. Referansenummer fra Altinn starter med to bokstaver og har 8-10 siffer.

3. Fagsystem

Navn på fagsystem som benyttes til rapportering.

Fylles automatisk inn hvis du rapporterer fra fagsystem, vises ikke hvis du rapporterer fra nettleser.

Praktiske konsekvenser for deg som rapporterer

Hvis du rapporterer fra fagsystem

Din fagsystemleverandør vil sørge for oppdatering innen fristen som er 1. april 2013.

Hvis du rapporterer fra nettleser

Når skjema endres er det er ikke mulig å kopiere rapporten fra forrige måned og endre antall før du sender inn. Du må registrere alt på nytt. Men deretter vil det igjen være mulig å kopiere skjema fra en måned til neste.

 

Driftsplan for 2013 – 2014

Fiskeridirektoratet har gjort store endringer i skjema for driftsplan-søknad. Oppdretterne kan ta i bruk det reviderte skjemaet fra mandag 17. september. Driftsplan skal leveres innen 1. oktober hvert år.

Mer informasjon

 

Endring i biomasse- og lakselusrapportering

Fiskeridirektoratet og Mattilsynet har sendt ut informasjon om endringer i rapporteringen av biomasse og lakselus via Altinn fra 9. januar 2012.

Endringene innebærer blant annet:

  • Rapportering av lakselus: Ukentlig og nytt skjema.
  • Rapportering av biomasse: Fortsatt månedlig, men nytt skjema.

I dag foregår den månedlige rapportering av biomasse – og lakselus via Altinn på ètt skjema. Fra 9. januar 2012 skal rapporteringen av biomasse og lakselus for 2012, foregå på to separate skjema. Innsendelsesfrekvens for rapportering av lakselus blir endret fra månedlig til ukentlig.

Mer informasjon

 
© Havbruksdata