Over 100 millioner i effektiviseringsgevinst

Fiskeridepartementet og Norske Fiskeoppdretteres Forening etablerte i 2001 Havbruksdata for å fremme effektiv informasjonsutveksling i norsk havbruksnæring.

Havbruksdata løsningen kostet 2-3 million, en investering som ga mange gevinster.

En nyttekostanalyse gjennomført for Altinn i 2010 dokumenterte at Havbruksdata ga en årlig effektiviseringsgevinst for offentlig forvaltning på over 2 millioner. Det er rimelig å anta at effektiviseringsgevinsten for oppdretterne er enda større. Havbruksdata har gitt over 100 millioner i effektiviseringsgevinst siden 2001.

Avgjørende for Havbruksdatas suksess var to pådrivere i Fiskeridepartementet: Magnor Nerheim og Målfinn Almklov.  De var tydelige på at politiske vedtak om forenkling og effektivisering skal gjennomføres.

OPS sjømat skal bidra til nye gevinster

Både Nærings- og fiskeridepartementet og næringsorganisasjonene innen sjømatsektoren ser nå behovet for å revitalisere det initiativet som kom med Havbruksdata, og utvide både det faglige omfanget og inkludere hele verdikjeden sjømat både fangstbasert og havbruk.

Derfor har vi sammen etablert OPS sjømat for å øke bærekraft og lønnsomhet i norsk sjømatnæring.

Rapporterings- og dokumentasjonsbyrden er svært stor for aktører i oppdrettsnæringen.

Frem til 2002 skrev oppdretterne ut rapporter og sendte dem på telefaks til offentlige myndigheter som registrerte dem inn i sine systemer. 

Med Havbruksdata fikk myndighetene gjennomført politisk vedtak om forenkling for de næringsdrivende.